Genel

Karadağ Ekonomisi ve Ülke ile İlgili Önemli İstatistikler

Karadağ, Balkanlar’da yer alan küçük bir ülkedir. Turizm, enerji, tarım, hizmetler, inşaat ve lojistik sektörleri başta olmak üzere birçok sektör faaliyet göstermektedir. Peki, Karadağ ekonomisi ve ülke ile ilgili önemli istatistikler nelerdir?

Ekonomi

 • Karadağ’ın GSYİH’si (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla), 2020 yılında 4.67 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 • Karadağ’ın GSYİH’si, 2019 yılına göre %16.3 düştü.
 • Karadağ’ın ihracatı, 2020 yılında 371 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 • Karadağ’ın ithalatı, 2020 yılında 2.02 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 • Karadağ’ın en büyük ticaret ortakları, Sırbistan, Almanya, İtalya, Hırvatistan ve Rusya’dır.

İstihdam

 • Karadağ’da işsizlik oranı, 2020 yılında %16.47 olarak gerçekleşti.
 • Karadağ’da en yüksek işsizlik oranı, 2020 yılında genç nüfus arasında (%30.6) kaydedildi.
 • Karadağ’da ortalama brüt ücret, 2020 yılında 906 euro olarak gerçekleşti.

Turizm

 • Karadağ, 2019 yılında 2.2 milyon turist ağırladı.
 • Karadağ, turizm geliri açısından en çok Avrupa Birliği ülkelerinden turist çekmektedir.
 • Karadağ’da turizm sektörü, GSYİH’nın %20’sini oluşturmaktadır.

Nüfus

 • Karadağ’ın nüfusu, 2021 yılı itibarıyla 628,066’dır.
 • Karadağ’ın başkenti ve en büyük şehri Podgorica, 2021 yılı itibarıyla 204,877 nüfusa sahiptir.
 • Karadağ’ın resmi dili Karadağca’dır.

Sonuç

Karadağ, küçük bir ülke olmasına rağmen birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Turizm, enerji, tarım, hizmetler, inşaat ve lojistik sektörleri ülke ekonomisi açısından önemli bir role sahiptir. Karadağ’ın işsizlik oranı yüksek olsa da turizm sektöründeki gelişmeler ve AB ülkelerinden turist çekmesi ekonomik potansiyelini artırmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Karadağ’ın en büyük ticaret ortakları hangi ülkelerdir?

Karadağ’ın en büyük ticaret ortakları Sırbistan, Almanya, İtalya, Hırvatistan ve Rusya’dır. Bu ülkelerle yapılan ticaret, Karadağ ekonomisi için önemli bir yere sahiptir.

Karadağ’da işsizlik oranı ne kadardır?

Karadağ’da işsizlik oranı, 2020 yılında %16.47 olarak gerçekleşti. Bu oran, genç nüfus arasında daha yüksektir.

Karadağ’da turizm sektörü ne kadarlık bir paya sahiptir?

Karadağ’da turizm sektörü, GSYİH’nın %20’sini oluşturmaktadır. Turizm sektörü, ülke ekonomisi açısından önemli bir role sahiptir.

Karadağ’ın başkenti ve en büyük şehri hangisidir?

Karadağ’ın başkenti ve en büyük şehri Podgorica’dır. Podgorica, ülkenin merkezi konumu sayesinde lojistik sektörüne de önemli katkılar sağlamaktadır.

Karadağ’da kaç turist ağırlanmaktadır?

Karadağ, 2019 yılında 2.2 milyon turist ağırladı. Bu sayı, ülke ekonomisi açısından önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Karadağ’da ortalama brüt ücret ne kadardır?

Karadağ’da ortalama brüt ücret, 2020 yılında 906 euro olarak gerçekleşti. Ülke ekonomisi açısından, ortalama ücretin artırılması ve işsizlik oranının azaltılması önemlidir.

Karadağ’ın nüfusu kaçtır?

Karadağ’ın nüfusu, 2021 yılı itibarıyla 628,066’dır. Ülkenin nüfusu, küçük bir ülke olmasına rağmen turizm sektöründeki gelişmeler ve diğer sektörlerdeki faaliyetlerle artış göstermektedir.

Karadağ’ın resmi dili nedir?

Karadağ’ın resmi dili Karadağca’dır. Ancak, ülkede Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça da yaygın olarak konuşulan diller arasındadır.

Sonuç

Karadağ, küçük bir ülke olmasına rağmen birçok sektörde faaliyet gösteren bir turizm destinasyonudur. Ekonomisi, turizm, enerji, tarım, hizmetler, inşaat ve lojistik sektörleri ile çeşitlidir. Karadağ’daki işsizlik oranı yüksek olsa da turizm sektöründeki gelişmeler ve AB ülkelerinden turist çekmesi ekonomik potansiyelini artırmaktadır.

Karadağ şirket kurmak ve aklınıza takılan tüm sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz